Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a  następnie skontaktowanie się z nami poprzez wysłanie wiadomości na: sklep@arkonadent.com

Istnieje również możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o  postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  • Prześlij do nas wadliwy produkt dołączając do niego wypełniony Formularz reklamacji. Formularz
  • W ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub  telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  • Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  • Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W  przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 

Zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126, poz. 1381 z późn. zm.) produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi. Zgodnie z powyższą Ustawą, wyroby medyczne można reklamować tylko i wyłącznie jeśli produkt leczniczy lub wyrób medyczny:

  • ma wadę jakościową ujawnioną i zgłoszoną nie później niż w dniu dostawy
  • został niewłaściwie wydany (np. za niewłaściwą odpłatnością, w innej dawce lub postaci).

 

Zwroty maseczek ochronnych

Maseczki ochronne są artykułem higienicznym, którego nie można zwrócić. Ponieważ nie akceptujemy zwrotu maseczek, gwarantujemy Ci, że maska którą otrzymasz nigdy wcześniej nie była przez nikogo noszona.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu poprzez wysłanie wiadomości na: sklep@arkonadent.com