POLITYKA PRYWATNOŚCI

W ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk świadczymy usługi oparte na zaufaniu – nasi Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób. Administratorem Państwa danych osobowych jest ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk (zwana dalej ARKONA) z siedzibą Nasutowie 99C, 21-025 Niemce.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji i marketingu produktów oraz usług oferowanych przez ARKONA, w tym przesyłanych drogą elektroniczną (sms, e-mail) wiadomości związanych z marketingiem i promocją produktów i usług oferowanych przez ARKONA, m.in. otrzymywanie newsletterów, informacji o aktualnych promocjach i konkursach, jak również ofert handlowych pochodzących od ARKONA. Jeśli korzystają Państwo z warsztatów, szkoleń, wykładów i innych wydarzeń o charakterze edukacyjno-marketingowym organizowanym przez ARKONA, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i/lub materiałów audiowizualnych, za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania tej zgody. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

Siedziba firmy ARKONA jest obiektem monitorowanym. Jeśli będą Państwo gośćmi w naszej siedzibie, wyrażają tym samym Państwo zgodę na utrwalanie materiału audiowizualnego zebranego za pomocą kamer przemysłowych wyłącznie w celu ochrony mienia firmy. Dane te będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni licząc od daty nagrania. Osoba zarejestrowana przez system ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 2016, poz. 922) i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000) z późniejszymi zmianami.

Osoba, od której pochodzą dane osobowe ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawienia i usunięcia, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) w formie elektronicznej, na adres e-mail: polityka.prywatnosci@arkonadent.com lub na piśmie drogą listową na adres pocztowy: Nasutów 99 C, 21-025 Niemce. ARKONA nie będzie przechowywała Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały one zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. Państwa dane osobowe będą przechowywane na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż 5 lat lub inny termin określony przepisami prawa lub do momentu wycofania przez Państwa wcześniej udzielonej zgody. Państwa dane nie będą przekazywane stronom trzecim, za wyjątkiem podmiotów powiązanych z ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej kapitałowo lub osobowo. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Państwa wniosek Administrator dostarczy Państwu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Państwu prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie odbiera Administratorowi prawa przetwarzania przez Administratora tych danych, które zgromadzono na podstawie wcześniej wyrażonej zgody. Usunięcie Państwa danych osobowych odbędzie się bez zbędnej zwłoki, w czasie uzasadnionym technicznie i logistycznie, nie później niż 14 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia. Mają Państwo również prawo do przeniesienia swoich danych osobowych do innego Administratora, o ile jest to technicznie możliwe. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.